Yarının İş Dünyasına Bugünden Hazırlanın.

Dijital Dönüşüm

OGTOPRO olarak Ordu ve Giresun bölgesinde Dijital Dönüşüm ve Logo Muhasebe Programı hizmeleri vermekteyiz. Dijital dönüşüm yol haritanızı uzman ekibimizle hazırlamak ister misiniz? Sektörde 18 Yıllık deneyime sahip uzman kadromuz ile tüm Dijital Dönüşüm süreçlerinizi yönetebiliriz.

Hızlı küreselleşme ve yapısal dönüşüm nedeniyle rekabet yoğunlaşıyor. Bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin farklı yetenek ve özellikleri barındırması ve bunları etkin şekilde yönetmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm kapsamında satış ve dağıtım kanallarını yöneterek kârlılığı ve verimliliği yüksek seviyede tutmak en öncelikli hedeflerden biri.

Dijital dönüşüm hızına ayak uydurmak isteyen işletmelerin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut ve olası ihtiyaçlarını ve sektörün gerekliliklerini karşılaması önem taşıyor. Ogtopro’nun uzman proje ekipleri, sunduğu danışmanlık ve destek hizmetiyle çözümlerin ihtiyaçlara göre uyarlanması ve kurgulanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra entegrasyon geliştirme hizmeti de veriyor.

 • 01 ANALİZ
  Uzman ekibimiz sizi dinler ve en uygun ürünü konumlandırmak için analiz yapar.
 • 02 PLANLAMA
  İşlerinizin aksamadan devam etmesi için en uygun takvime göre çalışma yapılır.
 • 03 DEVREYE ALMA
  Yapılan proje uzman ekibimizle birlikte devreya alınır ve gerekli eğitimler verilir.
Stratejimiz

En uygun maliyetle doğru ürün nasıl seçilir?

 • Proje Planı
 • Durum Analizi
 • Hedefler
 • Strateji

Proje planı, bir projenin baştan sona nasıl yürütüleceğini, ne zaman tamamlanacağını, hangi kaynakların kullanılacağını ve projenin hedeflerine nasıl ulaşılacağını ayrıntılı bir şekilde belirleyen bir dokümandır. Proje planı, projenin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve izlenmesi için kritik bir araçtır. İşte bir proje planının genel olarak içermesi gereken temel bileşenler:

 • Proje Tanımı
 • Proje Kapsamı
 • Proje Hedefleri
 • Proje Zaman Çizelgesi
 • Proje Kaynakları
 • İletişim Planı
 • Değişiklik Yönetimi
 • İnsan Kaynakları ve Ekip Yönetimi
 • Maliyet Tahmini ve Bütçe
 • Proje Sonlandırma

Dijital dönüşüm durum analizi ile işletmelerin organizasyonel yapıları, üretim süreçleri, müşteri ilişkileri, Ar-Ge ve Ür-Ge yönetimi, kalite yönetimi, depo yönetimi, bakım yönetimi, vb tüm süreçleri işletmeye özel kriterler çerçevesinde, işletmenin dijital dönüşüm teknolojilerine sahip olma, yararlanma ve bunlardan stratejik avantaj sağlama düzeyi belirlenir.

 • Kurum içi strateji
 • Liderlik
 • Ürün ya da hizmetler
 • Operasyonlar
 • Yatay ve dikey entegrasyon
 • Otomasyon
 • Kültür
 • İnsan Kaynağı ve yetkinlikler
 • Yönetim ve yönetişim
 • Teknoloji
 • İyileştirme hedefleri
 • Başarılı dijital dönüşüm örnekleri vb.

Herhangi bir dijital dönüşüm faaliyetine başlamadan önce, dijital dönüşüm hedeflerinizi net bir şekilde anlamanız gerekir. Stratejik bir yol haritasının eşlik ettiği açıkça tanımlanmış hedefler, dijital dönüşüm başarısının temelini oluşturur. Göz önünde bulundurmanız gereken en önemli 7 dijital dönüşüm hedefine bir bakalım.

 • Daha iyi müşteri deneyimi
 • Çeviklik
 • Yeni iş modelleri
 • Maliyet azaltma
 • Çalışan performansı
 • Veri güvenliğine uyum
 • Rekabet avantajı

İşletmelerin bünyelerindeki tüm çalışanlar dijital çağdan etkilenmekte ve stratejik olarak dijital araçları kullanmak ve yeteneklere erişmek zorundadır. Dijital bir strateji, dijital çağın gelişmesini sağlayan mesaj, izleyici kitlesi, mecra seçenekleri ve teknoloji gibi bileşenleri içeren kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımdır. Dijital bir strateji IT planından öte bir yaklaşım olarak, teknolojinin bizatihi kendisinin ve uygulandığı alanları etkileyen unsurların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerekli kılar. Dijital strateji, hem yeni dijital teknolojinin mevcut iş alanlarına nasıl uygulanacağını hem de dijital yetkinlik sayesinde yeni iş fırsatlarının nasıl tanımlanacağını içerir.

 • Dijital bir strateji, işletmenin dijital yeteneğini ve potansiyelini tanımlar ve değerlendirir.
 • Daha iyi bir dijital kapasite için mevcut faaliyetlerin dijital yetenekleri ve gelişmelerin değiştirilmesini sağlar.
 • İşletmenin kapsam veya hedefini genişletmek amacıyla dijital yeteneklerin kullanılmasına yönelik yeni fırsatları değerlendirir.
 • Teknoloji gelişimini, personel uygulamalarını ve bunların işletmenin stratejik ve iş hedefleriyle uyumlaştırılmasını içerecek şekilde, dijital yeteneklerin ve uygulamaların iyileştirilmesi amacıyla yol haritası geliştirir.